Verlichting

De vormgeving van onze collectie getuigt van een manier van denken waarbij elke verlichtingsoplossing wordt gereduceerd tot het strikt wezenlijke. Licht en lichtwerking staan hierbij centraal, het object aan zich een bouwsteen van uw architectuur. Deze zoektocht naar het uitgezuiverde object dat ten dienste staat van uw architectuur vergt een diep inzicht in de intrinsieke waarde en overeenkomsten van onze verschillende architectuurvormen.

Plafonds

Plafonds hebben meestal een anoniem karakter in de ruimte rondom ons. In het dagelijks leven, evenals in de architectuur, worden ze zelden opgemerkt. Kreon ceiling solutions wil deze anonieme oppervlakken tot leven wekken: structuur, reliëf en symmetrische schaduwvoegen ondersteunen het architectonische ritme van de ruimte, en creëren effecten zoals rust, orde... of zelfs chaos.